Category Archives: Zombie The Hero

ZTH Zombie Class List

ZOMBIE CLASS List 

นี่คือ Zombie Class เเต่ละตัวว่า มีสกิลใช้ยังไง วิธีการเล่นใช้ยังไง ใช้ยังไงให้เป็น 

Zombie The Hero : Weapons and Equipment List

CSO ZTH GUN LIST

บทความนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลปืนทุกชนิดว่า ยิงเเบบไหนยังไง ละเอียดสุดๆครับ

การเล่น Zombie The Hero พื้นฐาน

“ Zombie The Hero “

ZTH MOD BY : m4m3ts
………..